سماموس، چشم اندازی بی انتها (1)

سماموس، چشم اندازی بی انتها (1)

قله رویایی سماموس در ارتفاع 3714 متری حد مرز دو استان گیلان و مازندران و مراتع دامداران شهرهای رامسر و چابکسر و کلاچای قرار گرفته است. از طرف شمال به سلمل، جنوب به بزاکو، شرق به سه برار و غرب به داقو متصل است.

قله خانه بن

قله خانه بن

قله خانه بن به ارتفاع 3774 متر از طرف شمال به دره ها و مراتع خانه بن «گوسفندسرا»، جنوب به قله سیالان، غرب به پرتگاه ها و دره هایی که به جل دره ختم می گردد

علم کوه

علم کوه

دومین قله سرزمین ایران(علم کوه) به ارتفاع 4854 متر در اعماق چین خوردگی هایی که معروف به تخت سلیمان است قرار دارد،

پنج جواهر برفی

پنج جواهر برفی

قله کانگچن جونگا سومین قله مرتفع جهان به ارتفاع 8586 که به همراه چهار قله مجاورش همگی بالای 8000 متر ارتفاع دارند و به پنج جواهر برفی معروف است.

گرده آلمانها

گرده آلمانها

<p>یکی از مسیرهای فنی برای <span style="color:#8f28fe;"><strong>صعود به دومین قله ایران (علم کوه) مسیر گرده آلمانهاست</strong></span> که در سال 1931 اولین بار توسط یک تیم آلمانی به سرپرستی<span style="color:#68ae88;"><strong> اشمینوئر و گوتر</strong></span> گشایش شد....