تا چه اندازه می توانید چاق باشید؟ (2)

تا چه اندازه می توانید چاق باشید؟ (2)

افزایش وزن شما بر توانایی و کیفیت سنگنوردی شما تأثیر می گذارد. هنگامی که شما خلاف جاذبه زمین بالا می روید هرچقدر سبک تر و فیزیک کوچکتری داشته باشید نتیجه بهتری می گیرید بنابراین کاهش وزن بین سنگنوردان متداول است.

درفک پیچیده در مه (2)

درفک پیچیده در مه (2)

دُلفَک یا دُرفَک از طرف شمال شرقی به سیاهکل، از طرف شمال به شهرستان رشت، مشرق به منطقه دیلمان و جنوب غربی به شهرستان رودبار و غرب به رستم آباد و توتکابن، مشرف است.

ویژه برنامه کوئیک با هانیه داوودی شاه آبادی

ویژه برنامه کوئیک با هانیه داوودی شاه آبادی

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویژه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا دومین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای حسین بهمنیار برگزار گردید.

درفک پیچیده در مه (1)

درفک پیچیده در مه (1)

دُلفَک یا دُرفَک از طرف شمال شرقی به سیاهکل، از طرف شمال به شهرستان رشت، مشرق به منطقه دیلمان و جنوب غربی به شهرستان رودبار و غرب به رستم آباد و توتکابن، مشرف است.

خطر جدی آلودگی نوری

خطر جدی آلودگی نوری

آلودگی نوری به تابش یا انعکاس نور مصنوعی یا طبیعی گفته می شود که از لحاظ زمان و مکان ناخواسته یا از لحاظ شدت، کیفیت، مدت تابش، مطلوب یا در حد مجاز نبوده و برای انسان و حیوانات دیگر یا گیاهان زیان بار و آزاردهنده باشد.

ویژه برنامه کوئیک با آرمان حداد

ویژه برنامه کوئیک با آرمان حداد

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویژه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا دومین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای حسین بهمنیار برگزار گردید.

مدیریت ایمنی در کوهستان (2)

مدیریت ایمنی در کوهستان (2)

در زمینه ایمنی در کوهنوردی، حرف های بسیاری زده اما شاید نکات کاربردی و اجرایی حفظ ایمنی افراد، کمتر مطرح گردیده است. رویکرد ویژه این نوشتار، توجه به ایمنی به عنوان مهم ترین مسئولیت سرپرستان پروژه های کوهنوردی (به ویژه صعودهای بلند و دشوار) است.

ویژه برنامه کوئیک با حسین بهمنیار

ویژه برنامه کوئیک با حسین بهمنیار

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویزه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا دومین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای حسین بهمنیار برگزار گردید.

ویژه برنامه کوئیک با فرشاد میجوجی

ویژه برنامه کوئیک با فرشاد میجوجی

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویزه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا اولین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای فرشاد میجوجی برگزار گردید.

قله پسنده کوه

قله پسنده کوه

این قله از مجموعه قلل و چین خوردگی های منطقه تخت سلیمان و علم کوه می باشد که از کلاردشت و روستاهای اطراف تا رودبارک و ونداربن به وضوح دیده می شود