آسیب های شایع پا در کوهنوردی

آسیب های شایع پا در کوهنوردی

1) ضرب دیدگی ناخن ها 

این عارضه معمولا در اثر انتخاب سایز نامناسب کفش رخ می دهد که فشارهای وارده به ناخن ها و انگشتان منجر به خون مردگی در زیر ناخن ها شده و درد عمیقی ایجاد می نماید و گاها فشار وارده منجر به افتادن ناخن ها می شود. مهم ترین اصل برای پیشگیری این عارضه انتخاب کفش و سایز مناسب می باشد.

2) عفونت گوشه ناخن 

وارد شدن فشار بیش از حد به ناخن ها سبب فرورفتن گوشه های ناخن در بافت نرم کنار آن شده و با عوامل آلوده و میکروب ها باعث ایجاد عفونت و ناتوانی در راه رفتن می شود. از راه های پیشگیری آن کوتاه کردن به موقع ناخن ها به شیوه صحیح، انتخاب کفش مناسب و حفظ بهداشت پا می باشد.

3)عفونت های قارچی انگشتان

فضای بین انگشتان پا به دلیل قرارگرفتن طولانی مدت درون کفش و جوراب و تعرق زیاد محل مناسبی برای رشد و تکثیر عفونت های قارچی می باشد و معمولا به صورت ایجاد سفیدک در بین انگشتان بروز می کند و شخص احساس درد و سوزش بسیار می کند. پیشرفت این آلودگی و توجه نکردن در درمان آن سبب بدفرمی و تغییر شکل می گردد.

4) میخچه 

وارد شدن فشار زیاد بر پوست سبب کلفت شدن آن در محل فشار می گردد و سبب دردناک شدن و در نتیجه اختلال در انجام فعالیت های ورزشی و راه رفتن می شود. 

5) دردهای پاشنه پا

یک باند نسبتا ضخیم از جنس نسج و عضلات در کف پا قرار دارد که از انگشتان شروع شده و به پاشنه متصل می شود. کوتاه بودن آن سبب ایجاد فشار و کشش زیاد شده و طی تکرار این فشار باعث دردناک شدن کف پا می شود که با راه رفتن و دویدن این درد تشدید می شود.

نظرات بازدیدکنندگان