اجتناب از صعود مسیر جنوبی دماوند

اجتناب از صعود مسیر جنوبی دماوند

طبق درخواست فدراسیون کوهنوردی از کوهنوردان کشورمان، که در تابستان جاری از مسیر جنوبی قله دماوند صعودی صورت نپذیرد. اعضای کمیته حفظ محیط کوهستان فدراسیون پس از استقرار در محل بارگاه سوم قدیم به منظور بررسی مستقر شده و به دلیل سطح گسترده زباله های پراکنده شده در مسیر جنوبی که به دلیل تردد بیش از حد کوهنوردان و گردشگران ایجاد شده از کوهنوردان عزیز خواسته شده تا زمان بندی بازیابی اکولوژیک منطقه از مسیر صعود جنوبی خودداری کنند. 

نظرات بازدیدکنندگان