از مزارع قهوه تا بلندای اورست

از مزارع قهوه تا بلندای اورست

شیپتون در سال 1907 در سریلانکا متولد شد و پدرش چایکار بوده است که قبل از تولد سه سالگی اریک درگذشت. زمانی که هشت سال داشت مادرش او را برای تحصیل به لندن آورد، اما در امتحانات مدرسه Harrow رد شد بنابراین مادرش برای ادامه تحصیل او را به مدسه Pyt House در Wiltshire فرستاد. اولین برخورد او با کوه ها در سن 15 سالگی بوده، زمانی که همراه خانواده اش به Pyrenees سفر کرده بود. در تابستان بعدی همراه دوستش به نروژ سفر کرد و در طی یک سال کوهنوردی را شروع کرد.

در سال 1928 به عنوان پرورش دهنده قهوه به کنیا رفت و برای اولین بار قله Nelion از قلل کوه کنیا را صعود کرد و در آنجا بود که با همنورد آینده اش بیل تیلمن و پرسی وین هریس آشنا شد. به همراه وین هریس قله های دوقلوی کوه کنیا را صعود کرد و به همراه فرانک اسمیت اولین کوهنوردی بود که برفراز قله Kamet به ارتفاع 7756 متر ایستاد. شیپتون در دهه 1930و بعد از آن درگیر اکسپدیشن های اورست بوده که در سال 1935 که اولین بار به عنوان سرپرست تنزینگ نورگی (اولین صعود نورگی) و پیشرو و رهبر اکسپدیشن های اورست و به عنوان گشاینده مسیری که امروزه به نام یخچال خمبو معروف است، بوده است.

در سال 1953 و هنگام اعزام تیم کوهنوردان انگلستان، شیپتون نخستین گزینه برای سرپرستی تیم بوده است اما اتحادیه کوهنوردان انگلیس برای برقراری نظم بیشتر از جان هانت افسر ارتش انگلیس استفاده کردند. ادموند هیلاری و تنسینگ نورگی شرپا توانستند اورست اورست را صعود کنند. در دهه های 50 و 60 توانست اکتشافات زیادی انجام دهد و از سال 1964 تا 1967 به عنوان رئیس آلپاین کلاب انگلیس انتخاب شد و در سال 1938 توانسته بود نشان جغرافیای سلطنتی را دریافت کند . شیپتون سرانجام در 28 مارس 1977 در سن 70 سالگی در گذشت. 

نظرات بازدیدکنندگان