از کاسپین تا دماوند

تیم سرعتی کمپانی دینافیت تمرکز خود را برای صعود سرعتی ترکیبی از ساحل دریای کاسپین تا بام ایران قله ی دماوند گذاشته و برای این برنامه تیم پرقدرتی را راهی ایران نمود که از جهات مختلف مورد حمایت این کمپانی قرار گرفته بودند.

ترکیبی شاخص از دوچرخه سواری، کوهنوردی سرعتی و اسکی در مسیر بینظیر از کرانه نیلگون دریای خزر تا قله دماوند توجه هر ورزشکاری را به خود جلب می نماید. تیم ایتدا بعد از بررسی تئوری های موجود، محیط و مسیر  را مورد بررسی قرار داده و تدابیر همه جانبه اعم از آب و هوا و چالش های احتمالی اندیشیده و راهکارها توسط اعضا ارائه داده شد. سناریو این برنامه برای آماده سازی کلیپ مهیجی طراحی شده بود که هر مخاطبی از هر رشته ی ورزشی را به تماشای هیجان این برنامه دعوت می کند.

00.48 بامداد 19 آوریل 2018 برنامه از ساحل دریا آغاز گردید. رکاب زنی سنگین تا 6:18 صبح به مقصد رینه و دیداری با قله دماوند انگیزه ی هر کوهنوردی  را چندبرابر می سازد. بارگاه دوم ساعت 8:00 صبح مقصد نهایی برای پایان رکاب زنی بوده و صعود آغاز می گردد. ساعت 10:53 بارگاه سوم شاهد حضور کوهنوردان تیم بوده و در نهایت این تیم در ساعت 3:20 موفق به صعود بام ایران شد و با اسکی مسیر  را فرود می کردند.

نظرات بازدیدکنندگان