حسین بهمنیار در بیس کمپ کوهستان قاتل K2

حسین بهمنیار در بیس کمپ کوهستان قاتل K2

حسین بهمنیار هیمالیانورد بجنوردی پس از 5 روز پیمایش پرچالش در تاریخ ششم تیرماه 98 به بیس کمپ K2 در ارتفاع 5100 متری رسید.

خبر واصله روز گذشته توسط تلفن ماهواره ای مخابره گردید. بهمنیار شرایط جسمانی و امادگی روحی اش را برای صعود به کمپ های بالاتر مطلوب دانست و با قدرت و آمادگی در انتظار ثابت کشی کمپ های مسیر صعود است.

برای تنها نماینده کشورمان در این صعود ارزوی موفقیت و سلامتی داریم.

نظرات بازدیدکنندگان