حضور رضا علیپور در جام جهانی ویلارس سوئیس

حضور رضا علیپور در جام جهانی ویلارس سوئیس

سومین مرحله ی رقابت های جام جهانی سنگ نوردی در دو ماده سرعت و سرطناب در ویلارس سوئیس از 13 تا 15 تیرماه با حضور رضا علیپور برگزار خواهد شد. برای قهرمان ارزنده کشورمان در این رقابت ها آرزوی موفقیت داریم.

نظرات بازدیدکنندگان