راه های رسیدن به علم کوه (بخش اول)

راه های رسیدن به علم کوه (بخش اول)

دومین قله سرزمین ایران(علم کوه) به ارتفاع 4850 متر در اعماق چین خوردگی هایی که معروف به تخت سلیمان است قرار دارد، هرچند این قله دومین قله ایران محسوب می شود(با ارتفاع تقریبی 825 متر) از دماوند به ارتفاع 5671 متر به عنوان اولین قله بلند ایران، اما از جهاتی این دو قله، دارای وجوهات متفاوتی می باشند از جمله دیوارها، گرده، دسترسی های دشوارتر، مبادی صعود پایین تر به ویژه به ویژه از مسیر بریر (2270 متری) و سه هزار در تنکابن(درجان 1980 متر) وجود خط الرأس های متفاوت و مطرح که دشواری صعود هرکدام به نوبه خود، چیزی در حد علم کوه می باشد

در این بلاگ یکی از راه های رسیدن به علم کوه معرفی شده و به تشریح راه های آن در خبرهای بعدی می پردازیم:

1) مسیر معروف حصارچال 

2) مسیر معروف به بریر یا سرچال 

3) مسیر خط الرأسی چالون

4) مسیر گرده

5) مسیر غربی یا دره سه هزار 

1) مسیر حصارچال:

پس از ییلاق پرطرفدار رودبارک، از روستای خوش نشین و تقریبا لوکس و مدرن ونداربن راه دوشاخه می شود. شاخه ای که رو به سوی جنوب از جلوی متروی متروکه(که در اغازین فعالیت خود جهت تخلیه منابع طبیعی به ویژه سنگ های پرارزش گرانیت دیوچال و ... در حال احداث بوده) گذشته، در حاشیه شرقی رود خرم دشت که یکی از سرشاخه های رودخانه سردآبرود را تشکیل می دهد، مسیر را دنبال میکنیم. راه خاکی نامرغوب و پردست انداز آن که در اکثر مواقع سال حتی در خرداد ماه هم به دلیل بهمن های برف و سنگ و گل و رانش های ناشی از جاده سازی به صورت مخروبه ای درمی آید، منتظر روییدن و بازنمودن توسط مرتع داران بالادست می باشد. از دره های اژدونک خشکه در، اَبیدر که هرکدام به نام قلل اطراف که با دامنه های خود به این دره رود ختم می گردند، نامیده می شوند می گذریم و آنگاه وارد کرانه غربی رود می شویم (بعضا عبور از رودخانه در برخی از مواقع به ویژه در بهار ناممکن می نماید)سپس وارد دره بازتری با مراتع وسیع تر به نام خرم دشت که با استقرارگاه تابستانی مرتع داران در حاشیه رود قابل تشخیص می باشد؛ می شویم. اکنون از پیچ و خم های شیب دار دامنه های کَل بُزان و کلاچ بند و حتی چالون کوچک گذشته و به ابتدای دامنه برف چالی قلل تنگ گلو که تا حاشیه بستر نهر پرآب حصارچال با صخره های کم علف خود کشیده شده و از اینجا دیگر اتومبیل راهی به جلو ندارد. از رودبارک تا این توقف گاه به دلیل قرار گرفتن در انتهای شرقی دامنه قلل تنگ گلو می باشد که حدود یک و نیم الی دو ساعت ماشین پیمایی دارد. تنگ گلو در ارتفاع 3267 متری قرار دارد و به عنوان مبدأ صعود تابستان قله علم کوه از راه حصارچال محسوب می گردد.

ما با اولین قدم هایی که برمی داریم، برف چال بهاری که روی رودخروشان حصارچال را پوشانده است لمس میکنیم و با دقت و در حمایت ابزار مربوطه از شیب ملایم آن بالا می رویم و بعد وارد مسیر خاکی و پاکوب وسیع آن می ضشویم . با عبور از پل چوبی یا چند عدد چوبی که چوپان ها در کنار هم نهاده اند تا راه عبور به آن سوی رودخانه را آسان تر نمایند، می گذریم(پل هایی که هرساله دست خوش تخریب سیلاب و بهمن می شوند.)

ادامه مطلب در بخش های بعدی .....

نظرات بازدیدکنندگان