سر ادموند هیلاری

سر ادموند هیلاری

ادموند هیلاری در 20 ژوئیه 1919 دیده به جهان گشود. وی کاشف و کوهنورد اهل نیوزلند و اولین فاتح اورست بوده است. هیلاری در بیست و نهم می 1953 به همراه همنوردش تنزینگ نورگی برای اولین بار به اورست صعود کرد. او پس از ملاقاتش با ملکه انگلیس لقب سر یا شوالیه را دریافت کرد. 

در 11 ژانویه 2008 هیلاری بر اثر سکته قلبی در بیمارستان اوکلند سیتی در سن 88 سالی درگذشت و جسد او به درخواست خودش در دریا ریخته شد.

بخشی از سخنان او: "کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضا گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد که به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت و کف مشوقان در قله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند. گروه می سازند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق. عشق به طبیعت عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت ورزش ما نیست، باور ماست. به راستی که کوهنوردی تنها ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است."

نظرات بازدیدکنندگان