صعود سرعتی قله سیالان

علی منصوری ورزشکار تیم سیاه کمان روز جمعه هفتم تیرماه نود و هشت موفق به ثبت زمان 3 ساعت و 35 دقیقه در صعود رخ غربی قله سیالان گردید. 

صعود فوق از ارتفاع 1300 متری روستای اسل محله (عسل محله) به طول 18.05 کیلومتر و 2870 متر صعود تا قله سیالان به ارتفاع 4174 متر انجام گردید.

نظرات بازدیدکنندگان