عظیم به عظمت اورست

عظیم به عظمت اورست

عظیم قیچی ساز در سال 1360 در تبریز متولد شد. او از سال 1379 فعالیت جدی کوهنوردی خود را با صعود به قله مارابل به ارتفاع 6400 متر در کشور قزاقستان آغاز کرد. قیچی ساز تنها هیمالیانورد ایرانی است که توانسته است چهارده قله 8000 متری را بدون استفاده از کپسول اکسیژن صعود کند و او سی و هفتمین کوهنوردی است که به عضویت باشگاه هشت هزار متری درآمده و جزء 16 نفر صعود کنندگان 14 قله بالای هشت هزار متر است که بدون کپسول اکسیژن صعود شده است.

وی در سال 1382 در ترکیب تیم ملی بزرگسالان برای صعود به قله 8068 متری گاشربروم 1 اعزام شد اما در پی بروز حادثه بهمن برای همنوردانش از جمله محمد اوراز از ارتفاع 7800 متری اقدام به بازگشت کرد و وارد امداد شده و برای انتقال پیکر محمد اوراز تلاش نمود.

در سال های 83 و 84 موفق به صعود قلل دیران (7266 متر)، اسپانتیک پاکستان (7027 متر)، آرارات (5137) و سرانجام در 24 سالگی توانست بام جهان اورست (8848 متر) را فتح نماید.

در سال های 85 تا 88 نوشاخ (7492 متر)، برودپیک (8051 متر) بدون کپسول اکسیژن، پوبدا (7439 متر) و سال 89 تا 96 با صعود 13 قله بالای 8000 متر دیگر به ترتیب دائولاگیری (8167 متر)ف نانگاپرابات(8126 متر)، کانچن جونگا (8586 متر)، گاشربروم 2 (8034 متر)،گاشربروم 1 (8080 متر)، آناپورنا (8091 متر)، کی 2 (8612 متر)، ماناسلو (8163 متر)، ماکالو (8485 متر)، چوآیو(8201 متر)، شیشاپانگما (8013 متر)، اورست (8848 متر)، لوتسه (8516 متر) و در نهایت در 29 اردیبهشت 96 وارد باشگاه هشت هزار متری ها  شد.

نظرات بازدیدکنندگان