غول آخر، شیشاپانگما

غول آخر، شیشاپانگما

نیرمال پورجا و چهار نفر از بزرگترین هیمالیانوردان جهان راهی آخرین هشت هزار متری برای ثبت بزرگ ترین رکورد تاریخ هیمالیانوردی می گردند. عصر روز گذشته نیرمال پورجا در صفحه شخصی خود از آغاز صعود در 27 اکتبر خبر داد. تمامی علاقه مندان به کوهنوردی در انتظار نتیجه نهایی این پروژه غیرممکن 6 ماه به انتظار نشسته اند. در این صعود مینگما شرپا یار همیشگی نیرمال به همراه گلجن شرپا با صعود 9 قله 8000 متری، جاسین تامانگ با 7 قله 8000 متری و لاکما دندی 14 قله 8000 متری با کوهی از تجربه حضور دارند که جذابیت این صعود را چند برابر می سازد. پروژه ای که تمامی مرزهای هیمالیانوردی را درنوردید تا قدرت انسان را به رخ بکشد و بار دیگر ثابت کند که هیچ چیز غیرممکن نیست. البته باید درنطر داشت که افرادی که در عرصه ی هیمالیانوردی فعالیت دارند از فیزیک و ژنتیک خاصی برخوردار هستند و به مراتب در کنار این عوامل تمرینات طاقت فرسایی را برای دسترسی به چنین اهدافی تحمل می کند. 

نکته شیرین دیگری که در این صعود اتفاق خواهد افتاد پیوستن مینگما شرپا به باشگاه هشت هزار متری ها و ثبت رکورد جوان ترین فردی که به این مهم دست یافته است. حال باید دید که نیرمال و همراهانش در جدال با شیشاپانگما به چه نتیجه ای خواهند رسید. البته که این انتظار کوتاهتر از همیشه خواهد بود.

نظرات بازدیدکنندگان