قله دندان اژدها

قله دندان اژدها

دندان اژدها در نزد اهالی سه هزار بیشتر به «قلندرکوه یا اژدها کوه» شهرت دارد. قله فوق در مسیر شمال جنوبی رشته کوه تخت سلیمان و در همسایگی قله تخت سلیمان واقع شده است. شیب تند آن به دو طرف غرب و شرق می باشد. این قله شامل چند قله فرعی در مسیر خود است. مجموعه سوزنی ها و برج های منحصر بفرد، ساختمان آن را تشکیل می دهند که از سوی شرق به یخچال تخت و غرب به یخچال طولانی هفت خوان ختم می گردد.

از پناهگاه سرچال، به سوی غرب پس از 3.5 ساعت تلاش روی یال صخره ای تخت رستم وارد محوطه فلات گونه ای می شویم که در سمت جنوبی آن قله سیاه گوک قرار دارد، با یک ساعت کوهپیمایی خود را به سیاه گوک می رسانیم. از فراز قله با احتیاط لازم خود را به زین اسبی و بعد به دامنه بسیار تند جنوب غربی می رسانیم سپس با فرودی حدود 50 متر دقایقی بعد در کنار برج بلند و سوزنی دندان اژدها هستیم. در اینجا ناگزیریم آن را با دقت فراوانی دور بزنیم این تراورس ما را به سوزنی سیاه رنگ و ریزشی بعدی می رساند ولی اختلاف ارتفاع آنها بیشتر از چند متر نیست بایست توجه داشت کوچکترین کم توجهی و بی احتیاطی شاید آخرین حادثه را به دنبال داشته باشد! از این رو بقیه را بدون ابزار مناسب نمی توان صعود کرد و باید مواظب بود (تجهیزات سنگنوردی اعم از هارنس، کلاه ایمنی،طناب، طنابچه، میخ، ابزار فرود، ... از ملزومات می باشد.) بهتر است پس از صعود، راه را تا رسیدن به قله تخت سلیمان ادامه داد. کل مسیر تا نزدیکی قله درگیری سنگ و خطر پرت شدن از ریزش ها و سنگ های سست و غلطان را دارد. برج های آن حدود پنج عدد شاخص اند، بقیه به صورت صخره های بزرگ سنگی روی یال شمالی تخت، راه را برای صعودکنندگان دشوار کرده است. اکثر آنها از قسمت تحتانیشان قابل عبورند که توسط بزهای وحشی خط کمرنگی از تردد ایجاد شده است به ویژه حدفاصل دندان اژدها تا نزدیکی قله تخت سلیمان یکی از جذاب ترین و فنی ترین صعودهای رشته تخت محسوب می شود. برج سوم آن که بسیار پرشیب می باشد. این مسیر به دلیل موقعیت آن که دوردست تر از سایر قلل علم کوه است کمتر مورد توجه قرار دارد. از سرچال تا تخت سلیمان از مسیر قلندرکوه هیچگونه آبی در طول راه دیده نمی شود و از طرفی صرف وقت حدود 9 ساعت تا قله تخت سلیمان از این راه در شرایط مناسب جوی را باید در نظر داشت، فرود را می توان به سمت پاتخت دنبال نمود. لازم است بدانیم که قلل شمالی تخت سلیمان مرز چراگاه های اهالی سه هزار و کلاردشت را تشکیل می دهد که بعضا تا نزدیک آخرین حدارتفاعی توسط آنها پیموده شده و بقیه مسیرهایی که مشخص اند جا پای شکارچیانی هستند که معمولا از روستاهای کلاردشت یا سه هزار تا این مناطق آمده اند.

از سیاه گوک جنوبی تا گردنه تخت سلیمان مرحله اول و از گردنه تا قله دوم عبوری مشکل و فنی دارد. در بین برج های این کوه به قله سیاه رنگ مدور و بلندی برمی خوریم که با شیب 90 درجه به یخچال هفت خوان می رود، تندان ها و اطراف آن یکی از دشوارترین صعودها را دارد که از قسمت مغرب پای برج آن راه یافته تا وارد سوزنی جنوبی آن شویم این توده وسیع و بلند با رنگ قهوه ای تیره از طرف مشرق با یال بسیار پرشیبی تا دارای سطوح دندانه ای و غیر قابل عبور می باشد، به یخچال پاتخت متصل است. بعد از آن تا زیر گردنه تخت سلیمان از چند صخره بلند و پرشیب عبور کرده تا به ابتدای یال تخت سلیمان برسیم که با رنگ های سفید و زرد خود از قهوه ای دندان اژدها جدا شده است. از اینجا می توان وارد مسیر یخچال به طرف مشرق شده و آنگاه صعود نمود یا اینکه به طرف مغرب تا لبه یال شمال غربی آن آمده سپس به طرف قله صعود نمود. از طریق قله تخت سلیمان به طرف سیاه گوک جنوبی از یال شمالی آن و دندان اژدها دشوارتر از مسیر برعکس آن می باشد. البته از طریق دامنه شمال شرقی قله تخت سلیمان و اوایل یخچال پاتخت به دامنه قلل دندان اژدها نفوذ نموده و راه ورود را با درایت و تجربه یافت و بعد از توده بزرگ شمالی آن وارد یال دندانه ای باشکوه آن شده به سوی تخت سلیمان حرکت نمود.

نظرات بازدیدکنندگان