قله ماکالو

قله ماکالو

قله ماکالو در 22 کیلومتری شرق کوه اورست واقع شده است و شکل آن شبیه یک هرم چهاروجهی بوده و به عنوان یکی از سخت ترین قلل برای صعود شناخته شده است. شیب بسیار زیاد و تیغه های تیز خط الرأس، شرایط صعود را سخت تر کرده است به همین دلیل به هیولای سیاه مشهور شده است. این قله در منطقه خومبو روالینگ به همراه قلل اورست و لوتسه واقع شده است و منطقه خومبو توسط رودخانه آرون از هیمالیای کتنچن چونگا جدا شده است.

نظرات بازدیدکنندگان