مدیریت رنگ ها در کوهنوردی (2)

مدیریت رنگ ها در کوهنوردی (2)

 می توان گفت با استفاده از رنگ ها و طیف های مختلف آن می توان بر حالات روحی و ضمیر ناخودآگاه یک شخص تأثیر گذاشت و حس دلخواه را به وی القا نمود تا او را در بهترین شرایط قرار دهیم. رنگ ها را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود: 

1. رنگ های گرم: القاکننده گرمی و راحتی هستند. این رنگ ها در جهان واقعی نیز منشأ گرمایی دارند مانند قرمز و نارجی که در آتش می بینیم و زرد که گرمای خورشید را یادآور می شود. این رنگ ها محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدی می کند. رنگ های قرمز، زرد و نارنجی در این دسته قرار دارند. 

2. رنگ های سرد: آرامبخش و دارای هارمونی بسیار زیادی هستند. این رنگ ها نیز در دنیای واقعی منشأ سرمایی دارند مثل آبی یادآور خنکی آب و دریا است. این رنگ ها معمولا بی تکلیف و ساده دیده می شوند. رنگ های آبی، سبز و نیلی در این دسته جای دارند.

3. رنگ های خنثی : رنگ هایی هستند که در طیف رنگی وجود ندارند و از ترکیب رنگ های دیگر به وجود می آیند و می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند، مانند رنگ قهوه ای یا خاکستری. این رنگ ها در کنار رنگ های دیگر معنی خواهند یافت و خود به تنهایی خنثی هستند. هر رنگی داستان خود را دارد و ما در اینجا می خواهیم تعدادی از رنگ ها را از نظر روان شناسی و تأثیرگذاری بررسی کنیم. 

سیاه: این رنگ حس کمال طلبی، پر رمز و راز بودن و تنهایی را القا می کند. این رنگ رسمی بودن و وقار را یادآور می شود و همچنین رنگ سوگواری و عزا نیز هست. می توان گفت سیاه رنگ سلطه و غلبه است. 

سفید: القاکننده حس پاکی، صلح، کمال و معنویت است. این رنگ جلال و شکوه را یادآور می شود. رنگ سفید با همه رنگ ها تناسب دارد و می تواند در کنار رنگ های دیگر گرفته شود. 

سبز: حس سلامتی، سخاوت را تداعی می کند و از ثبات عقیده و خودشناسی حکایت می کند. یادآور طبیعت است و حس شگرف جاودانگی را القا می کند. این رنگ نشانه باروری، جوانی و تولد است. رنگ سبز آرام بخش بوده و فشار خون را کاهش می دهد. 

زرد: نماد شادمانی و روشنی است، حس تحول و ترقی را القا می کند  و نشان دهنده حس خلاقیت، احتیاط و امیدواری است. این رنگ فضا را گرم و پر از شادی می کند، سوخت و ساز بدن را تسریع کرده و متابولیسم بدن را بالا می برد. 

آبی: القاکننده حس نظم و آرامش، صداقت و وفاداری است. آبی رنگ خرد است و بصیرت را تداعی می کند، نمادی از ملکوت و ابدیت است و برای همین است که در مساجد و معابد از رنگ آبی استفاده فراوانی می شود. این رنگ سرما را تداعی کرده و استفاده از آن به کسانی که تحت فشار عصبی هستند توصیه می شود. 

صورتی: نشان دهنده حس مهربانی و خوش رویی است و لذت آرامش را به انسان می دهد. این رنگ رویایی ترین رنگ است و نشانه گذر از رنج ها به آسانی. این رنگ بیشتر مورد توجه خانم هاست. 

نارنجی: نشانه طراوت و شادابی و همچنین جدیت در کار است. این رنگ انرژیک و فعال بوده و نماد فراوانی و از نظر روان شناسی بهبود دهنده رفتار اجتماعی و کاهش دهنده دشمنی است. 

بنفش: نشانه هم دردی و هم آهنگی است و حس خاص بودن را القا می کند. این رنگ رمانتیک و علاقه مندگراست. این رنگ نشانه جسارت و کله شقی نیز هست. رنگ بنفش آرام بخش و خواب اور است. 

با شناخت تأثیرات روان شناختی رنگ ها می توان در دنیای کوهنوردی بهترین استفاده را از ان برد و دنیایی جذاب تر و زیباتر را ساخت. به امید اینکه کوه ها را با نگرش دیگری ببینیم. 

نویسندگان : محمدصالح کوچه مشکی و حسنا خردجو

نظرات بازدیدکنندگان