نبردگلادیاتورهای یخ و سرما

نبردگلادیاتورهای یخ و سرما

قله علم کوه که دومین قله ایران به ارتفاع 4850 متر که در اعماق چین خوردگی هایی که معروف به تخت سلیمان هستند، قرار دارد و از نظر ارتفاع بعد از قله دماوند قرار دارد. می توان گفت بیشترین شهرت آن به دلیل فنی بودن مسیر و همچنین دیواره های آن است .

دیواره علم کوه از دو بخش دیواره شمالی و دیواره غربی تشکیل شده است که گرده ای به نام آلمان ها آنها را از هم جدا می کند. تاکنون بیشترین صعودها و گشایش مسیرها بر روی دیواره شمالی انجام گرفته است و می توان آن را دیواره اصلی علم کوه نامید و اما دیواره غربی این قله فنی ترین مسیر بوده و کمتر کسی از این مسیر صعود می نماید خصوصا صعود زمستانه که تاکنون هیچ گروهی موفق به انجام این کار نشده بود. از آنجایی که برای تیم بااراده سیاه کمان هیچ غیرممکنی وجود ندارد دیواره غربی این قله در فصل زمستان در تاریخ 13 بهمن ماه 98 صعود شد. 

این صعود در قالب تیم 4 نفره به سرپرستی آقای فرشاد میجوجی و اعضای آن آقایان علی منصوری، محسن سعید زاده، مهدی تحویلدارزاده انجام پذیرفت. این صعود ارزشمند نتیجه ماه ها برنامه ریزی و تلاش بوده است که سبب شد این برنامه طی 7 روز انجام پذیرد. 

جا دارد این صعود بزرگ دیواره نوردان جوان کشورمان از دیواره غربی علم کوه (برج ترنادو) برای اولین بار در زمستان را به تمام مردم ایران تبریک عرض نماییم و برای اعضای ان موفقیت های بیشتر را آرزومندیم. 

نظرات بازدیدکنندگان