پسند به آزادکوه

پسند به آزادکوه

تیم دونفره آقایان مجید ملک محمدی و مجتبی دهقان عصر روز گذشته راهی پسنده کوه شدند. این تیم دونفره قصد تلاش برای پیمایش خط الرأس پسند به آزادکوه را دارد. تیم برای دستیابی به این مهم قلل سیاه کمان، چالون، علم کوه و برخی دیگر از قلل مطرح ایران را پیش رو دارند. طی آخرین تماس با محمدی سرپرست برنامه روند پیشرفت تیم مطلوب و شرایط آب و هوایی پایداری در منطقه حاکم می باشد. برای این کوهنوردان جوان کشورمان آرزوی سلامت و موفقیت داریم.

نظرات بازدیدکنندگان