پنج جواهر برفی

پنج جواهر برفی

قله کانگچنجونگا سومین قله مرتفع جهان به ارتفاع 8586 که به همراه چهار قله مجاورش همگی بالای 8000 متر ارتفاع دارند و به پنج جواهر برفی معروف است. از نظر موقعیت جغرافیایی در مرز هند و نپال واقع شده است و شکلی مانند X بزرگ داردو شرقی ترین هشت هزار متری جهان محسوب می شود. منطقه کانگچنجونگا به دلیل دوردست بودن مورد توجه گردشگران نبوده و همچنان زیبایی های خود را حفظ کرده است.

جو براون و جرج باند در سال 1955 اولین کسانی بودند که موفق به صعود این قله شدند و عظیم قیچی ساز نخستین ایرانی فاتح این قله می باشد که در سال 1390 این موفقیت را کسب نمود. توده کانگچنجونگا بسیار عظیم بوده و از دو رشته غربی_شرقی و شمالی_جنوبی شکل گرفته است و توسط قلل سینولچو (6888 متر) در بخش شرقی، ژانو معروف به شیر خفته (7710 متر) در بخش غربی ، قلل دارجلینگ در بخش جنوبی، کابرو شمالی(7338 متر)،کابرو جنوبی(7316 متر) و قله راتانگ (6678 متر) در بخش شمالی احاطه شده است.

نظرات بازدیدکنندگان