کفش سنگنوردی

کفش سنگنوردی

اصولا به آن کتانی سنگ هم گفته می شودو از آن می توان برای دیواره نوردی، صخره نوردی و سنگنوردی استفاده نمود. 

از عوامل مهمی که باید در خرید کفش کوهنوردی در نطر گرفته شود :

  1. نوع استفاده از کفش (دیواره نوردی، صخره نوردی و سنگنوردی)
  2. مکان استفاده (سالن و طبیعت)
  3. بندی و چسبی بودن کفش 
  4. صاف و قوس دار بودن آن
  5. باریک و پهن بودن پنجه پا 
  6. دربر گیرندگی کامل پا 

نحوه مراقبت از کفش سنگنوردی:

  1. از کفش سنگنوردی هرگز نباید در پیاده روی و مسیر بین دو صخره استفاده کرد. به دلیل استفاده مداوم، زیره کفش دچار آسیب جدی شده و کثیفی سطح آن از میزان اصطکاک کاسته و عمر کفش را کاهش می دهد.
  2. قرار دادن کفش در محل خنک و بدور از گرما و آفتاب زیرا گرمای زیاد باعث گسستگی چسب های بکاربرده در کفش شده و باعث از بین رفتن آن می شود.
  3. بعد از هر بار استفاده از کفش آن را تمیز کرده و در فضای خنک قرار داده تا از ایجاد بوی نامطبوع و ابتلا انگشتان به بیماری قارچی جلوگیری شود.

نظرات بازدیدکنندگان