کمانی بر فراز البرز شمالی (2)

کمانی بر فراز البرز شمالی (2)

در بلاگ قبل در مورد قله سیاه کمان توضیحات لازم داده شد و بخشی از مسیرهای صعود بیان گردید در این بلاگ به مسیر دیگری جهت رسیدن به این قله زیبا می پردازیم.

مسیر چالون 

راه سرچال به سوی علم کوه، پس از دو ساعت راهپیمایی به ابتدای زبانه یخچال دامنه غربی گردنه چالون می رسد حالا وقت زورآزمایی با شیب تند یخچال و در نهایت سنگ هایی که سر راه موانع صعود ایجاد می کنند است، از یکی از دره های قابل صعودتر بالا رفته و پس از یک ساعت تلاش وارد گردنه چالون سر راه چالون به سیاه سنگ می شویم پس از صعود قله چالون بزرگ از طریق گردنه به سوی قله سیاه کمان سرازیر می شویم دقیقا حدفاصل دو قله در بلندای آن و گردنه در پایین ترین نقطه آنها واقع شده است فرود از قله چالون به گردنه حدود 10 دقیقه و صعود از گردنه تا قله سیاه کمان حدود نیم ساعت زمان می برد و همین طور برعکس. یال های سیاه و سنگی آن با شیب تند به سوی غرب و شیب حدود 30 درجه در شرق شمال و جنوب قرار گرفته است کل زمان صعود از پناهگاه سرچال از طریق گردنه چالون تا سیاه کمان حدود 6 ساعت در شرایط مطلوب می باشد زیرا در شرایط زمستانی امکان اجرای چنین برنامه ای بسیار مشکل می نماید چون بهمن های فراوان از ابتدای دامنه منتهی به گردنه چالون تا قله سیاه کمان، یخبندان، طوفان یا باد شدید که مبتلا به این منطقه است امکان موفقیت صعود را بسیار محدود و با مشکل مواجه خواهد نمود. در تابستان هم هیچ کجا مسیر آبی یافت نمی شود جز برف آب های یخچال ها و برف چال های دامنه مشترک چالون و سیاه کمان که خیلی پایین قرار گرفته است و حد آن جریان دارد. چکاد سیاه کمان بیشترین دورنماها را نشان می دهند از همه طرف تا دوردست ها می توان طبیعت اعجازانگیز آن را رصد نمود یک طرف تخت سلیمان تا کرما و دورترها تا کلاردشت و سوی شرق تا آزادکوه و دماوند و سوی جنوب تا علم کوه، دیواره، گرده، شانه کوه و باز هم تخت سلیمان و میان سه چال که با دره ای در غرب از آن جدا شده است. 

مسیر خط الرأس کَل بُزان و کلاچه بند به چالون و سرانجام سیاه کمان را هم در بررسی قلل مذکور تشریح نموده ایم و از قله چالون به بعد هم با مسیر گردنه چالون (حدفاصل چالون به سیاه سنگ) هم مسیر می شوند و نیاز به تکرار دوباره آن نیست در طول این راه می توان دامنه های مشترک سیاه کمان با چالون ها، نفت چاک، کلاچ بند، گَله گَردَنَک و حتی کَل بُزان که مرتع وسیع پرآب و زیبای نفت چاک را تشکیل می دهند تماشا نمود. 

دامنه های غربی و شمال قلل مذکور یکی از مسیرهای صعود و فرود قله سیاه کمان نیز محسوب می شود. 

 

برگرفته از کتاب بوم شناخت البرز شمالی به قلم و پژوهش آقای پرویز مشهدی  

نظرات بازدیدکنندگان