کویر

کویر

به دلیل موقعیت جغرافیایی یا تابش شدید به دریاچه ها یا دریاها و تبخیر آب آنها، نمک زارها باقی مانده و کویرها بوجود آمدند. در بین عموم کویر و بیابان یکسان تلقی می شود اما بین این دو مکان تفاوت اساسی وجود دارد. بیابان منطقه ای است که میزان بارش باران کمتر از 50 میلی متر بوده و طی کاهش بارندگی و کم آبی با تبخیر شدید مواجه بوده و پوشش گیاهی کمی دارد اما کویر به زمین های رسی و نمکی که گیاهان در آن رشد ندارند گفته می شود. از ویژگی های بارز کویر اختلاف دمای بارز بین شب و روز می باشد که می توان آن را از چند جهت مورد بررسی قرار داد. به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی فتوسنتز انجام نمی پذیرد و باعث کاهش دما در شب می شود. از عوامل دیگر می توان به ماسه ای بودن منطقه اشاره نمود زیرا شن و ماسه قابلیت جذب گرما در طی روز را ندارند بنابراین تعادل دما وجود ندارد.

از جمله کویر های ایران 

1- کویر مرنجاب: این کویر در شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان واقع شده است. قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه های شنی و ریگزار می باشد.

2-کویر مصر: این کویر در جوار روستایی به نام مصر در استان اصفهان واقع شده است و یکی از زیباترین مناطق برای سفر به حساب می آید. شترسواری، آفرود و تماشای ستاره ها در شب از تفریحات مهیج در این کویر به حساب می آید.

3-کویر ریگ جن: این منطقه در جنوب سمنان واقع شده است و از تپه های شنی، باتلاق های نمکی پوشیده شده است. می توان گفت یکی از سخت ترین مناطق کویری برای سفر ریگ جن می باشد.

4-دشت کویر: پهناورترین کویر ایران است که از شمال به دامنه های البرز مرکزی و از غرب در امتداد جاده دامغان به سمت جندق و کویر ریگ جن متصل می شود.

نظرات بازدیدکنندگان