نظرات و دیدگاه های یک شرپا (3)

نظرات و دیدگاه های یک شرپا (3)

پرتمبا، مردی باریک اندام و ریزنقش با لبخندی دائمی است. او یکی از بهترین کوهنوردان نپال است و استعداد زیادی در برنامه ریزی و تدارک کارهای گروه های صعود دارد. نه بار به هیمالیا رفته و از این نه بار، سه بار به قله اورست رسیده است.

نظرات و دیدگاه های یک شرپا (2)

نظرات و دیدگاه های یک شرپا (2)

پرتمبا، مردی باریک اندام و ریزنقش با لبخندی دائمی است. او یکی از بهترین کوهنوردان نپال است و استعداد زیادی در برنامه ریزی و تدارک کارهای گروه های صعود دارد. نه بار به هیمالیا رفته و از این نه بار، سه بار به قله اورست رسیده است.

نظرات و دیدگاه های یک شرپا (1)

نظرات و دیدگاه های یک شرپا (1)

پرتمبا، مردی باریک اندام و ریزنقش با لبخندی دائمی است. او یکی از بهترین کوهنوردان نپال است و استعداد زیادی در برنامه ریزی و تدارک کارهای گروه های صعود دارد. نه بار به هیمالیا رفته و از این نه بار، سه بار به قله اورست رسیده است.

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (بخش آخر)

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (بخش آخر)

هاولی می گوید با مسنر حدود 30بار در موارد مختلف مصاحبه کرده ام و پیشرفت او را به خوبی در اجتماع حس می کنم. مسنر مصاحبه شونده راحتی برای روزنامه نگاران نیست ولی برای هاولی شرایط کاملا متفاوت است.

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (4)

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (4)

خانم هاولی با داشتن اطلاعات فراوان درباره منطقه به هنگام مصاحبه پیگیر و جستجوگر موارد ادعا شده را مورد بررسی قرار می دهد به همین منظور همواره مدیریت جلسه ها را نیز خود به عهده می گیرد، از آنجایی که به تمام نکات و موارد صعود آشنایی کامل دارد در مصاحبه ها با نکته سنجی و باریک بینی کارش را انجام می دهد.

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (3)

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (3)

خانم هاولی با داشتن اطلاعات فراوان درباره منطقه به هنگام مصاحبه پیگیر و جستجوگر موارد ادعا شده را مورد بررسی قرار می دهد به همین منظور همواره مدیریت جلسه ها را نیز خود به عهده می گیرد، از آنجایی که به تمام نکات و موارد صعود آشنایی کامل دارد در مصاحبه ها با نکته سنجی و باریک بینی کارش را انجام می دهد.

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (2)

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (2)

خانم الیزابت هاولی چهره کاملا آشنا برای کوهنوردان جهان است او تاریخ نویس و وقایع نگار فعالیت های کوهنوردی و مفسر بزرگ و دقیق رخدادهای آن است.

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (1)

مفسر بزرگ جهان کوهنوردی (1)

خانم الیزابت هاولی چهره کاملا آشنا برای کوهنوردان جهان است او تاریخ نویس و وقایع نگار فعالیت های کوهنوردی و مفسر بزرگ و دقیق رخدادهای آن است.

اولی اشتک، ماشین سوئیسی (3)

اولی اشتک، ماشین سوئیسی (3)

خیلی عجیب بود که در آن ارتفاع او خیلی راحت و سریع حرکت می کرد. Griffith می گوید: زمانی که می خواستیم غرب اورست را صعود کنیم مطمئن بودم که موفق می شود، ولی مطمئن نبودم تراورس به سمت لوتسه امکان پذیر باشد، خیلی دور از تصور بود.

رقیب ماشین سوئیسی

رقیب ماشین سوئیسی

دنی آرنولد در کنار کوه Urner در Burgle آلمان رشد کرد. کوه ها خیلی زود ارنولد را مجذوب خود کردند اما این علاقه مربوط به شرایط محل زندگی او نبود زیرا همه چیز را تها از یک تور کوهستانی سبک شروع کرد

مردی که شرپا زاده شد

مردی که شرپا زاده شد

تنزینگ نورگی کوهنورد و شرپا نپالی_هندی در 29 مه 1914 متولد شد و اغلب از او به عنوان شرپا یاد می شود و یکی از دو نفری بوده است

زنی که هیچگاه متوقف نشد

زنی که هیچگاه متوقف نشد

جونکو تابی کوهنورد اهل ژاپن که 22 سپتامبر سال 1939 در فوکوشیما متولد شد. ایشیباشی جونکو پنجمین فرزند از یک خانواده 7فرزنده می باشد او فرزندی ضعیف بود اما از سن 10 سالگی شروع به کوهنوردی کرد و با یک کلاس کوهنوردی به کوه Nasu رفت.

میراث مِسنر ، آقای صعودهای سرعتی

میراث مِسنر ، آقای صعودهای سرعتی

مسنر کوهنورد، نویسنده و کاوشگر اهل ایتالیا می باشد که در 17 سپتامبر 1944 در شهر Brixen متولد شد. او سال های نخست زندگی خود را در کوه گذراند و عاشق دولومیت شد. پدرش جوزف مسنر معلم بود و در خانواده پرجمعیت بزرگ شد.