آناپورنا در انتظار صعود از مسیری نو

آناپورنا در انتظار صعود از مسیری نو

<p><span style="color:#000000;"><span style="color:#e82525;"><strong>فلیکس برگ آلمانی و آدام بلیسکی</strong> </span>هیمالیانورد نامدار لهستانی، صعود از مسیری جدید در <span style="color:#8f28fe;"><strong>قله آناپورنا</strong></span> را هدف بهار جاری در سلسله فعالیت های خود اعلام...

آغاز پروژه صعود 14 قله بیش از 8000 متر در 7 ماه

آغاز پروژه صعود 14 قله بیش از 8000 متر در 7 ماه

<p><span style="color:#000000;"><span style="color:#eb1717;"><strong>نیرمال پورجا</strong></span>، <strong><span style="color:#8f28fe;">کوهنورد نپالی که صعود قلل اورست، لوتسه و ماکالو را تنها در 5 روز در کارنامه کاری خود دارد</span></strong>، پروژه صعود خود را به <strong>14 قله بیش از 8000...

تراژدی بی پایان کوهستان قاتل

تراژدی بی پایان کوهستان قاتل

<p><span style="color:#8f28fe;"><strong>نانگاپاربات در سکوت....</strong></span><br /><span style="color:#000000;">پس از تلاش های فراوان جهت هماهنگی امداد و چند مرحله گشت زنی هوایی در منطقه و آغاز جو هوای خراب خبر از مرگ قطعی هیمالیانوردان برجسته ای که قصد صعود...

روایتی جذاب و شنیدنی از صعود قله لنین از نگاه پویار رفیعی هیمالیانورد 23ساله ی گیلانی

روایتی جذاب و شنیدنی از صعود قله لنین از نگاه پویار رفیعی هیمالیانورد 23ساله ی گیلانی

<p><span style="color:#8f28fe;"><strong>روایتی جذاب و شنیدنی از صعود قله لنین از نگاه پویار رفیعی هیمالیانورد 23ساله ی گیلانی</strong></span>. وی تاکنون موفق به صعود 2قله از مجموع <span style="color:#2c9ffd;"><strong>قلل 7000 متری</strong></span> جهت دستیابی به <span...

شرح برترین امداد کوهنوردی جهان (بخش اول)

شرح برترین امداد کوهنوردی جهان (بخش اول)

<p><span style="color:#000000;">دنیس اوربکو که برای محقق شدن رویای صعودی ناممکن به همراه تیم لهستان به قرقروم پاکستان رفته بود، تا اولین صعود زمستانه <span style="color:#ef2020;"><strong>کوه قاتل و k2</strong></span> را رقم بزند که در بیس کمپ از زمین گیر شدن...

خانتانگری صعود شد

خانتانگری صعود شد

<p><span style="color:#2c9ffd;"><strong>سرکار خانم هانیه داوودی</strong> </span>از اعضای هیئت کوهنوردی <strong>تنکابن</strong> به اتفاق سه تن از اعضای تیم ملی کوهنوردی ایران <span style="color:#000000;">د</span><span style="color:#e21212;"><span style="color:#000000;">ر</span> <strong>تاریخ 97/05/13...

استقرار تیم خانتانگری در کمپ 3 ارتفاع 6100 متر

استقرار تیم خانتانگری در کمپ 3 ارتفاع 6100 متر

<p>طبق آخرین گزارشات <strong>سرکار خانم هانیه داوودی</strong> به اتفاق سایر اعضای تیم صعود کننده رخ شمالی<strong> قله خانتانگری </strong> <span style="color:#2c9ffd;"><strong>عصر روز گذشته در ارتفاع 6100 متری این قله (کمپ 3) مستقر شدند</strong></span>.تمامی اعضای...

لنین صعود شد! تمام

لنین صعود شد! تمام

<p><strong>هیمالیانوردان جوان گیلانی کاوه اسدی و پویار رفیعی ظهر یکشنبه 22 جولای (31 تیرماه 97) با اقتدار بر فراز قله 7134 متری لنین ایستادند.</strong></p> <p> خبر این صعود امروز<strong> سه شنبه 2 مرداد</strong> به مجموعه سیاه کمان توسط <strong>کاوه...

مراسم بدرقه بانوی هیمالیانورد تنکابنی

مراسم بدرقه بانوی هیمالیانورد تنکابنی

<p><strong>عصر روز سه شنبه 26 تیرماه 97 شهرداری تنکابن</strong> شاهد حضور جمعیت پرشوری ب<strong>رای بدرقه بانوی ملی پوش کوهنوردی تنکابن سرکار خانم هانیه داوودی به قله 7010 متری خانتانگری بود.</strong> در ابتدا جناب آ<strong>قای مهندس علیرضا...