روایت جذابی از صعود به قله لنین

روایت جذابی از صعود به قله لنین

<p><span style="color:#8f28fe;"><strong>رونمایی از مستند پاسخی در باد از نگاه کاوه اسدی</strong></span> که سعی در معرفی <span style="color:#ef1919;"><strong>قله 7134 متری لنین</strong></span> دارد همانند مستند پیشین وی که نگاهی با جزئیات به قله ی کورژنفسکایا دارد هیجان...

آرمان حداد در بیس کمپ نانگاپاربات

آرمان حداد در بیس کمپ نانگاپاربات

<p><br />آرمان_حداد در بیس کمپ نانگاپاربات مستقر شد. </p> <p>طبق اخبار واصله از بیس کمپ نانگاپاربات ، هیمالیانورد خوب کشورمان آرمان حداد امروز دوشنبه 14 خرداد در بیس کمپ مستقر شده و فردا برای هم هوایی و صعود به کمپ های بالاتر...