ویژه برنامه کوئیک با فرشاد میجوجی

مجموعه سیاه کمان با برگزاری ویژه برنامه کوئیک سعی دارد نقطه اتصالی بین ورزشکاران حرفه ای و عاشقان و دوست داران طبیعت برقرار نماید لذا اولین قسمت این برنامه در لایو اینستاگرام سیاه کمان با میزبانی از ورزشکار و دیوارنورد خوب کشورمان جناب آقای فرشاد میجوجی برگزار گردید. ابتدا به توضیحات مختصری از فعالیت های ایشان پرداخته و میتوانید مصاحبه کامل ایشان را در ویدئو مشاهده نمایید. 

1. جوانترین عضو نخستین اکسپدیشن دیواره نوردی ایران بر بلندای ترانگو 6239 متر در سال 1391

2. نخستین صعود زمستانی علم کوه از مسیر 48 لهستانی ها در سال 1392 و کسب عنوان صعود برتر کوهنوردی کشور 

3. گشایش سبک بار مسیر راژیا بر روی دیواره شمالی علم کوه به عنوان بلندترین مسیر منطقه علم کوه و کسب عنوان صعود برتر دیواره نوردی کشور در سال 1394

4. گشایش مسیر بر روی دیواره قاره آفریقا در کشور ماداگاسکار به نام تجربه تغییر و کاندیدای تبر طلایی جهان در سال 2015 و همچنین اکسپدیشن منتخب ایرانی در سال 1394

5. رکورد صعودهای سرعتی بر روی دیواره علم کوه (صعود پی در پی چهار مسیر در 17 ساعت برای نخستین بار)

6. صعود و فرود با دوچرخه دانهیل بر قله علم کوه در تابستان 1397 

7. نخستین صعود زمستانی برج غربی علم کوه از مسیر سفر به دیگر سو در زمستان 1398 


نظرات بازدیدکنندگان