طراحی سایت توسط پوریا بحری
نقشه ها

قدرت انتخاب ما محدود نشده است و زمانی که هیچ چیز مانع از آن نمی شود که بتوانیم کاری را که به بهترین وجه دوست داریم انجام دهیم، لذت می بریم.

چراغ روشنایی گازی

ساخت فرانسه - اهدایی آقای پرویز مشهدی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی تولید ایتالیا - جنس بدنه چوب - تیغه فولاد - اهدایی از آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی دست ساز

کلنگ کوهنوردی - بدنه چوب - تیغه فولاد - اهدایی از پیشکسوتان

کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی برند کمپ - اهدایی از بهرنگ یوسف نیا

کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی برند کمپ - اهدایی از بهرنگ یوسف نیا