فصل دوم

در فصل دوم سری پادکست های آموزشی سیاه کمان نکات مهم در ورزش کوهنوردی را با توجه به کاربردی بودن به صورت کامل شرح دادیم. لازم به ذکر است کلیه این نکات علمی و تجربه ورزشکاران حرفه ای سیاه کمان بوده و توجه به این نکات مهم شما را در داشتن صعودی ایمن و حرفه ای همیاری خواهد کرد.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
فصل اول

در فصل اول سری پادکست های آموزشی سیاه کمان به موضوعات مهم در کوهنوردی به صورت نکته ای و کوتاه پرداختیم. توجه به این نکات مهم شما را در داشتن صعودی ایمن و حرفه ای همیاری خواهد کرد.

نمایش ویدیو درباره پادکست ویژگی های بادگیر مناسب کوهنوردی
نمایش ویدیو درباره پادکست سرمازدگی بدون دستکش
نمایش ویدیو درباره پادکست آشنایی با تکنولوژی لباس های برند سالیوا
نمایش ویدیو درباره پادکست بهترین شلوارهای کوهنوردی
نمایش ویدیو درباره پادکست کاپشن مناصب فصل در کوهنوردی و طبیعت گردی
نمایش ویدیو درباره پادکست منبت کاری
نمایش ویدیو درباره پادکست کوله پشتی کوهنوردی مخصوص بانوان
نمایش ویدیو درباره پادکست خطرات کوهنوردی در فصل بهار با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست بستن بند کفش کوهنوردی با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست ویژگی های بندهای کوله پشتی با صدای پوریا بحری Pourya Bahri in SK Podcast
نمایش ویدیو درباره پادکست کوهنوردی هم چادر با صدای پوریا بحری تولید شده توسط مجموعه سیاه کمان
نمایش ویدیو درباره پادکست بهترین کوله پشتی کوهنوردی توسط سیاه کمان با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست سیاه کمان- امنیت در شب مانی، با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست کار با جی پی اس تولید شده در سیاه کمان مدرس: پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست مراقبت از گپسول گاز تولید شده در استودیو سیاه کمان
نمایش ویدیو درباره پادکست آموزشی کوهنوردی، چطور باتوم دست بگیرم؟ توسط سیاه کمان با اجرا پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره آموزش بارگزاری صحیح در کوهنوردی توسط سیاه کمان با اجرا پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست نقاط مناسب بارگزاری برای صعودهای زمستانه توسط سیاه کمان با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست آموزشی کوهنوردی، شرایط بارگزاری زمستانه توسط سیاه کمان با صدای پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست کیت کمک های اولیه مورد نیاز در کوهنوردی ارائه شده توسط سیاه کمان توسط پوریا بحری
نمایش ویدیو درباره پادکست تکنیک های تنفس صحیح در کوهنوردی توسط سیاه کمان با صدای پوریا بحری