موزه سیاه کمان
موزه سیاه‌کمان

در اینجا، گنجینه‌ای از تجهیزات و لوازم ورزشکاران عزیز سیاه‌کمانی را مشاهده می‌کنید که آن‌ها را با عشق تقدیم موزه سیاه‌کمان کرده‌اند.

چراغ روشنایی گازی

ساخت فرانسه - اهدایی آقای پرویز مشهدی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی تولید ایتالیا، جنس بدنه چوب، تیغه فولاد، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی دست ساز

کلنگ کوهنوردی - بدنه چوب - تیغه فولاد - اهدایی از پیشکسوتان

کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی برند کمپ - اهدایی آقای بهرنگ یوسف نیا

تبر یخ‌نوردی

تبر یخ‌نوردی دست‌ساز، اهدایی آقای محسن بهشتی راد، قهرمان یخ‌نوردی جهان

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
چوب دستی

چوب دستی، اهدایی آقای اکبر بشر دوست

پیچ یخ

پیچ یخ، اهدایی آقای پرویز مشهدی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کارابین

کارابین ساده، اهدایی آقای فرشاد میجوجی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کارابین فولادی

کارابین فولادی نمونه اولیه، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
یخ‌شکن زنجیری

یخ‌شکن زنجیری، دست ساز، مربوط به دهه 50، اهدایی آقای افرسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
در مسیر اورست

عکس ماندگار از پروانه کاظمی در مسیر قله اورست، اهدایی آقای حسن ازوجی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
پاتابه

پاتابه، نمونه اولیه گتر کوهنوردی، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کیسه خواب

کیسه خواب پر، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
شلوار کوهنوردی

نمونه اولیه شلوار کوهنوردی، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
گلدان چوبی دست‌ساز

گلدان دست‌ساز، اهدایی بانو سارا اصغر دوست، مربی سنگ‌نوردی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
پیکسل

پیکسل مسابقات یخ‌نوردی جهان، اهدایی آقای محسن بهشتی راد

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
تیشرت یخ‌نوردی

تیشرت مسابقات جهانی یخ‌نوردی، اهدایی آقای محسن بهشتی راد

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کتیبه

کتیبه چوبی دست ساز منقش به لوگوی سیاه کمان - ساخته و اهدایی از محمد علی مشایخی

کوکسا

لیوان چوبی با نام سیاه کمان، اهدایی مشتریان عزیز سیاه کمان

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
بطری آب

بطری آب کوهنوردی، اهدایی آقای پرویز مشهدی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کفش کوهنوردی

کفش کوهنوردی کسری، از نمونه‌های اولیه کفش کوهنوردی ایرانی، اهدایی پیشکسوتان سیاه‌کمانی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کوله کوهنوردی

کوله پشتی برند کریمور انگلیس، از نمونه‌های اولیه کوله کوهنوردی، اهدایی پیشکسوتان سیاه‌کمانی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
پیچ یخ

پیچ یخ، اهدایی آقای پرویز مشهدی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
پیچ سنگ نوردی

پیچ سنگ نوردی - اهدایی از فرشاد مجوجی

یخ‌شکن

نمونه اولیه یخ‌شکن، اهدایی آقای افراسیاب نصودی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
گُوِه چوبی

اهدایی کوهنوردان سیاه‌کمانی

صفحه رول

صفحه رول، نمونه اولیه، اهدایی آقای فرشاد میجوجی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
میخ ناوادنی

میخ ناودانی سنگ‌نوردی، اهدایی آقای فرشاد میجوجی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
پله رکاب

پله رکاب صعود - اهدایی از فرشاد مجوجی

کوله صعود

کوله صعود سرعتی، اهدایی آقای فرشاد میجوجی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی، اهدایی پیشکسوتان سیاه کمانی

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
کلنگ کوهنوردی

کلنگ کوهنوردی، اهدایی آقای فرشاد شاهنظری

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی
دان سوئیت

لباس هیمالیانوردی، اهدایی آقای حسین بهمنیار

موزه سیاه کمان، موزه کوهنوردی