سعید-شریعت-نژاد4

نام و نام خانوادگی: سعید شریعت نژاد

شهرت: فاتح قله لنین

رشته فعالیت: کوهنوردی، یخنوردی  و اسکی کوهستان

هدف: فعالیت در رشته کوه‌های هیمالیا

علاقه سعید شریعت نژاد به ورزش‌های اکستریم به زمان نوجوانی‌اش باز می‌گردد. به واسطه شرایط محیط زندگی (عباس آباد تنکابن) و نزدیکی به کوه‌های شمال کشور، فعالیتش را از سال 1384 آغاز کرد و اکنون فاتح بسیاری از قلل داخلی و خارجی است.

اطلاعات شخصی

سعید شریعت نژاد، کوهنورد و یخنورد، در سال 1366، در شهر تنکابن متولد شد. فعالیت خود را به واسطه علاقه زیادی که به ورزش‌های اکستریم داشت و محل زندگی‌اش که در جوار کوه‌های شمال کشور بود، از سال 1384 آغاز کرد. بعد از گذشت 10 سال، در سال 1394 فعالیت خود را به صورت جدی‌تری ادامه داد که نتیجه این جدیت و پشتکار، فتح قله‌ها و گشایش مسیرهای زیادی بود. سعید، در رشته سنگنوردی، کوهنوردی، یخنوردی و اسکی کوهستان فعالیت می‌کند و در تمامی این رشته‌ها مدرک مربی راهنما سطح باشگاه و مدرک مربی‌گری درجه سه برف و یخ دارد. همه این‌ها نشان از علاقه بی حد و اندازه وی به ورزش‌های اکستریم است. یکی از اهداف سعید شریعت نژاد فعالیت در رشته کوه‌های هیمالیا و فعالیتی همراه با با اسکی تورینگ بر فراز قلل ایران و خارج است. 

سوابق و فعالیت ها

گالری تصاویر

شما هم سفیر ما باشید